ข่าวสาร กิจกรรม

ข่าวสาร

หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | [ 8 ] | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | >>
วางแผนจัดสรรน้ำฤดูฝนเพื่อทำนาปี

วางแผนจัดสรรน้ำฤดูฝนเพื่อทำนาปี

การปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้า พระยานั้น กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงโดยใช้น้ำชลประทาน เนื่องจากต้องการให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน


พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สายฝนที่เริ่มโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้า เมื่อย่างเข้าสู่เดือนหกตามปฏิทินจันทรคติที่คนไทยยึดถือมาแต่โบราณ คือ สัญญาณบ่งบอกถึงการเริ่มก้าวเข้าสู่ฤดูฝนและเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของคนไทย แต่สิ่งที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้นอดีต


ชอเชิญนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมงาน คืนสู่เหย้า Home coming day " ส.มก. 60 ปี นนทรีคืนถิ่น "

ชอเชิญนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมงาน คืนสู่เหย้า Home coming day " ส.มก. 60 ปี นนทรีคืนถิ่น "

ขอเชิญ นิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานคืนสู่เหย้า Home coming day " ส.มก.หกสิบปี นนทรีคืนถิ่น " หลังหอประชุมใหญ่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป แต่งกายลำลองโทนสีเขียว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 - 579 -2419 , 02- 579-3485 , 086 -880 - 9484 หรือ http://www.ku-alumni.org/


เสวนาโอกาสประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรนานาชาติ

เสวนาโอกาสประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรนานาชาติ

คุณสกล มงคลธรรมากุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร๊อพ และนายก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมน์ กล่าวต้อนรับท่านผู้เข้าร่วมเสวนา หัวข้อโอกาสประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรนานาชาติ


เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบหกสิบปีของสมก.

เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบหกสิบปีของสมก.

p>สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบหกสิบปีของสมาคมฯ หัวข้อ โอกาสที่ประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางการเกษตรนานาชาติ (Agricultural Hub) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสัตว์แพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | [ 8 ] | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | >>