ติดต่อโรงงาน

ที่อยู่ : เลขที่ 828 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 13B ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สุมทรปราการ 10280
โทร. 02-709-3525-6,02-709-3607-9 โทรสาร. 02-709-3000,02-709-3003 Email: info@agforepax.co.th

แผนที่


ดู Agforepax Industries Co.,Ltd. ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า