Contact Us Career

Contact Us > Career

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจนำเข้าเคมีเพื่อการเกษตร , เราเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มากว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นทางการเกษตรที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มีความต้องการจะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา (โรงงาน - บางปู) 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สื่อการตลาด-Graphic (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัยและข้อมูลตลาด-วิจัย (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง

ส่งเสริมการขาย(พื้นที่ขายส่วนภูมิภาค) 2 ตำแหน่ง