ข้อมูลบริษัท > ผู้บริหาร

ผู้บริหาร บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

คุณสกล มงคลธรรมากุล
ประธานกรรมการบริหาร
คุณโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล
กรรมการผู้จัดการ