ข่าวสาร กิจกรรม

ข่าวสาร

หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | [ 10 ] | 11 | | 12 | >>
โรคไหม้...ในสายหมอก

โรคไหม้...ในสายหมอก

ฝนเพิ่งซาเม็ด ลมหนาวเริ่มพัดโชยมา เป็นสัญญาณวัสสานะเชื่อมต่อเหมันต์...ทะเลหมอกกำลังมาเยือน ช่วง ปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ เตือนให้ระวังโรคที่มาจากลมหนาว และความชื้นมาปะทะกัน นั่นคือ...เชื้อรา PyriculariagriseaSacc. ที่ก่อให้เกิด โรคไหม้ (Rice Blast Disease)


แม่โจ้ปั๊ม3พันธุ์ข้าวยอดฮิต รับมือภาวะโลกร้อน

แม่โจ้ปั๊ม3พันธุ์ข้าวยอดฮิต รับมือภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดฝนตก น้ำท่วม ภัยแล้ง ลมแรง พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวได้รับความเสียหายต้นหักล้มให้ผลผลิตน้อย เพื่อเตรียมรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนทุนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมการข้าว


**ระวัง!โรคเน่าผักตระกูลกะหล่ำ

**ระวัง!โรคเน่าผักตระกูลกะหล่ำ

นครปฐม - นางกอบกาญจน์ ภาคสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.นครปฐม กล่าวถึงการระบาดของศัตรูพืชในช่วงนี้ว่า เป็นห่วงเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ตระกูลกะหล่ำ


อ่างทองแล้งกลางฤดูฝน หนูนาได้ทีระบาดหนัก

อ่างทองแล้งกลางฤดูฝน หนูนาได้ทีระบาดหนัก

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดอ่างทองรายงานว่า แม้สภาพอากาศในช่วงนี้จะเข้าสู่กลางฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปียังไม่ดีขึ้นเลย การทำนาในเขตชลประทานยังมีน้ำไม่เพียงพอ หนำซ้ำชาวนาต้องเผชิญปัญหาหนูนาอาละวาดหนักกว่าทุกปี


เปิดเออีซี..ปาล์มน้ำมันเสี่ยงสุด

เปิดเออีซี..ปาล์มน้ำมันเสี่ยงสุด

โค่นยางพาราปลูกปาล์มน้ำมันทดแทน... เป็นหนึ่งในแนวทางพยุงราคายางพาราของรัฐบาล ด้วยเชื่อว่าลดผลผลิตลงมาจะช่วยให้ราคายางพุ่งขึ้นได้


หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | [ 10 ] | 11 | | 12 | >>