ข่าวสาร กิจกรรม

ข่าวสาร

หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | [ 5 ] | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | >>
หญ้าดอกขาว - เรื่องน่ารู้

หญ้าดอกขาว - เรื่องน่ารู้

มีชื่อเรียกอื่น ๆ ว่า หญ้าสามวัน ก้านธูป หญ้าละออง และหญ้าหมอน้อย ปัจจุบัน มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ของหญ้าหมอน้อยมากมาย พบว่ามีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา


เกษตรฯแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง

เกษตรฯแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปี จากข้อมูลพบว่าปีนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวมมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด


หอยเชอรี่ – เรื่องน่ารู้

หอยเชอรี่ – เรื่องน่ารู้

พบระบาดมากในนาข้าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะนาข้าวที่มีน้ำขัง หอยเชอรี่นอกจากจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี


สร้างแหล่งน้ำให้ชุมชนบูรณาการ ‘ดิน’ กับ ‘น้ำ’ – เกษตรทั่วไทย

สร้างแหล่งน้ำให้ชุมชนบูรณาการ ‘ดิน’ กับ ‘น้ำ’ – เกษตรทั่วไทย

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทได้จัดทำโครงการแหล่งน้ำชุมชนขึ้นในพื้นที่ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม โดยขุดสระเก็บน้ำ เนื้อที่ 20 ไร่ ขนาดความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตร


ข้าวลาว – เรื่องน่ารู้

ข้าวลาว – เรื่องน่ารู้

สถาบันค้นคว้ากสิกรรมและป่าไม้แห่งชาติ กระทรวงกสิกรรม-ป่าไม้ ประเทศลาว และ สถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และธรรมชาติ ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการสำรวจค้นหาพันธุ์ข้าวในลาว


หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | [ 5 ] | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | >>