ข่าวสาร กิจกรรม

ข่าวสาร

หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | [ 6 ] | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | >>
งดเผาฟางและตอซังพืช

งดเผาฟางและตอซังพืช

นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เพื่อให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการงดเผาซัง


ม.เกษตรร่วมกับชุมชน สร้างอนาคตทะเลไทยด้วยหญ้าทะเล - เกษตรทั่วไทย

ม.เกษตรร่วมกับชุมชน สร้างอนาคตทะเลไทยด้วยหญ้าทะเล - เกษตรทั่วไทย

โครงการศึกษาวิจัยการปลูกหญ้าทะเล ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ ด้วยการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ข้าวป่า – เรื่องน่ารู้

ข้าวป่า – เรื่องน่ารู้

ข้าวป่าแม้จะสามารถแบ่งเป็นหลายชนิด ในแต่ละชนิดจะมีหลายลักษณะ แต่มีลักษณะสำคัญหลายประการที่มีในข้าวป่าทุกชนิด


ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวแดง ข้าวลาย – เรื่องน่ารู้

ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวแดง ข้าวลาย – เรื่องน่ารู้

เนื่องจากเมื่อเมล็ดแก่ และถูกลมพัดหรือเมื่อคนไปสัมผัส เมล็ดจะร่วง ข้าวดีดหรือข้าวเด้ง เป็นข้าววัชพืชที่มีลักษณะร่วงง่ายและร่วงเร็ว โดยทยอยร่วงตั้งแต่หลังดอกบาน 9 วันเป็นต้นไป


ข้าวหางหรือข้าวนก – เรื่องน่ารู้

ข้าวหางหรือข้าวนก – เรื่องน่ารู้

ข้าวหาง เนื่องจากเมล็ดมีหางยาว โดยที่ข้าวหางหรือบางที่เรียกข้าวนก คือข้าววัชพืชที่มีลักษณะเมล็ดข้าวเปลือกสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม มีหาง ยาว


หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | [ 6 ] | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | >>