ข้อมูลบริษัท > ภาพรวมบริษัท

ด้านการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารเชิงคุณภาพ โดยใช้หลัก HRM เป็นหลัก ในการบริหารจัดการส่งเสริมและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ สร้างรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จาก แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ โรงงานของเรา ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นมาโดยตลอด เนื่องด้วยการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก ผ่านกระบวนการผลิต ที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้ความถูกต้อง แม่นยำในทุกกระบวนการ สู่ปลายทางที่ผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือลูกค้า รวมทั้ง ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดเวลา บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิต ให้มีความทันสมัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และส่งเสริมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีความชำนาญโดยตรง และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ สร้างรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

มุ่งคัดสรร ค้นคว้า วิจัยและและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ภายในห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีระดับสูง และสมบูรณ์แบบที่สุด โดยทีมวิจัยที่มีศักยภาพ มากด้วยประสบการณ์ พร้อมที่จะทุ่มเทในการพัฒนาอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะกับการนำไปใช้กับพืชแต่ละชนิด รวมทั้งครอบคลุมความแตกต่างของพื้นที่การเกษตร โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราอยู่บนมาตรฐานและข้อกำหนด ตามพรบ.วัตถุอันตรายฉบับปัจจุบัน

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยธุรกิจเราเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เราจึงคำนึงถึงเรื่องการปกป้องรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานอย่างจริงจัง เราจึงพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะในการดักจับสารปนเปื้อนจากระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการผลิตของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยรอบ เรายังมุ่งเน้นการดูแลพนักงานให้มีความสุข ความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีอีกด้วย

โรงงานผลิตมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นทางการเกษตร ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ ISO9001:2008 และผลิตสินค้าคุณภาพ มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมพัฒนาอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม