ภาพลักษณ์องค์กร เคมีเกษตร ISO:9001
แนะนำบริษัท แนะนำบริษัท

วีทีอาร์ : บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

ประชาสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์ คร็อพ ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ และบริการอย่างเป็นมาตรฐานสากล ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด ยินดีต้อนรับ

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2531 โดย คุณสกล มงคลธรรมากุล เริ่มแรกดำเนินธุรกิจประเภท ซื้อมา - ขายไป (Trading)ในผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตร โดยเป็นผู้ติดต่อทั้งหาแหล่งของสินค้าและติดต่อลูกค้าด้วยตนเอง ด้วยประสบการณ์ในการติดต่อแหล่งผู้ขายและผู้ซื้อทำให้พบว่า หากจะดำเนินธุรกิจในธุรกิจเคมีเพื่อการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการ ...อ่านประวัติเพิ่มเติม