ข้อมูลบริษัท > บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
เว็บไซต์ : www.agforepax.co.th
บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เว็บไซต์ : www.unilife.co.th
บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด
เว็บไซต์ : www.cropsciences.co.th
บริษัท ยูนิพรีมา จำกัด
เว็บไซต์ : -